Brachterbeek

H. Missen
Zondag: 09.30u
​(om de 14 dagen in de even weken)
Woensdag: 19.00u
(in de kapel van O.L. Vrouw van Loreto, Tergouwen)


Rekeningnummer van de parochie
Voor alle betalingen: Parochie H. Hart van Jezus NL03 RABO 0130901598