Kerkhoven

De parochies Brachterbeek, Stevensweert en Ohé en Laak beschikken over een eigen kerkhof.
Om over een graf te beschikken moet men een "grafrecht" verwerven. Het grafrecht gaat in op het ogenblik van overlijden. Het grafrecht geldt voor 20 jaar. Na die periode kan de "rechthebbende" het grafrecht verlengen voor een periode van 10 jaar. De rechthebbende wordt daar tijdig van op de hoogte gebracht.
De tarieven voor de bovengenoemde kerkhoven bedragen:
 • Voor een "dubbeldiep graf" (= standaard) voor € 900,- gerekend voor een periode van 20 jaar. (Wordt er tussentijds iemand bijbegraven worden, dan wordt de periode verlengd zodat de minimum grafrust van 20 jaar verzekerd is). Uiteraard moet dan ook bijbetaald worden.
 • Voor een kindergraf (voor kinderen tot 12 jaar), wordt € 450,- gerekend voor een periode van 20 jaar.
 • Voor een urnenplaatsing in de urnenweide (geldt alleen voor Brachterbeek) wordt een bedrag van € 900,- in rekening gebracht voor een periode van 20 jaar.
 • Voor een verlenging van het grafrecht met een periode van 10 jaar wordt de helft van bovenstaande bedragen gerekend. Een uitzondering op deze regel geldt voor de verlenging van het grafrecht op oudere zogenaamde "familiegraven"(2 naast elkaar). Hier bedraagt het bedrag voor de verlenging ook € 450,-
 • Het is ook mogelijk een urn in een bestaand graf te plaatsen. 

Kerkhofreglement:
Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochiefederatie Maasbracht e.o. (21 juni 2019)


Contactpersonen:
 • Dhr. J. Hannen
  Tergouwen 12
  6051 JE Maasbracht
  Tel.:0475-465083
  E-mail: j.hannen@home.nl