Eerste H. Communie

EERSTE VOLLEDIGE DEELNAME AAN DE EUCHARISTIE
De voorbereiding op de eerste Communie gebeurt in de school – afhankelijk van de parochie – tijdens of na de schooltijd. Voor de katholieke kinderen van de openbare en de protestants-christelijke school kan de voorbereiding ook plaatsvinden in het parochiehuis. De pastoor en de kapelaan geven de catecheselessen. De communieviering vindt plaats in de kerk van de parochie waar de school gevestigd is. De datum verschilt van parochie tot parochie.
De eerste communie is geen schoolviering maar een viering binnen de parochie en de kerkgemeenschap. We zijn wel heel blij wanneer de R.K. scholen meewerken aan de voorbereiding op de eerste H. Communie. De eerste Communie is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de Communie (het Lichaam van Christus) belangrijk is voor de kinderen. Vandaar dat het ook zinvol is dat er een actieve participatie is van groot en klein… en centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn.
 
In enkele parochies vindt de eerste Communie elk jaar plaats voor de kinderen van groep 4; in andere parochies vindt de eerste Communie (voor de kinderen van groep 3 én 4) elke twee jaar plaats
 
Financiële bijdrage ouders:
De parochie vraagt aan de ouders van de communicanten een bijdrage van € 50,- voor de tijd die de parochiepriesters besteden aan de voorbereiding van de eerste Communie.