Nieuws

Nieuwe kapelaan: Jos Boon

Geplaatst op 08-11-2019
Hits: 20


Vanuit het bisdom werd mij gevraagd om als kapelaan te komen werken in de parochiefederatie Maasbracht. Hoewel ik hierdoor terugkom in mijn ‘oude’ dekenaat Susteren, zijn uw parochies voor mij nieuw. Geboren en getogen ben ik in Brunssum. Het gezin waarin ik groot mocht worden bestond naast mijn ouders nog uit één broer, die momenteel een eigen boekhandel runt. Helaas moest ik al vroeg van mijn vader afscheid nemen doordat hij veel te jong overleed. Na het afronden van de middelbare school, de MEAO, begon ik aan de priesteropleiding van ons bisdom. Na het afronden van mijn studies aan het Grootseminarie Rolduc ben ik een jaar in Gouda gaan wonen en wel in de Ark-gemeenschap. Een bijzondere, maar geweldige ervaring omdat je daar als assistent samen met de gehandicapten als één gezin dag en nacht samenwoont. Na dit 'tussenjaar' kwam de diakenwijding in 1999. Ik mocht beginnen in het witte stadje Thorn, vervolgens kwam, al vrij snel na mijn priesterwijding in 2000 de vraag om naar Maastricht te gaan. Hier heb ik samen met onze huidige bisschop, Mgr. Smeets, de zielzorg voor 5 parochies gehad. Na enkele jaren ben ik naar Dieteren verhuisd om als pastoor te gaan werken in Dieteren en Susteren in samenwerking met de deken van Susteren. Na enkele jaren kwam de vraag om als pastoor te gaan werken in het dekenaat Venray. Naast de zielzorg voor de parochies Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel maakte ik deel uit van het priesterteam van Venray. En nu dan de vraag om weer zuidelijker af te zakken en wel naar Maasbracht om naast uw pastoor Creemers de zielzorg te gaan verzorgen. Wat voor mij nieuw zal zijn is dat ik dit zal gaan doen als kapelaan. Voor het gevoel van de mensen een stapje terug. Maar, de Kerk is een lichaam met vele ledematen. Ieder lid heeft zo zijn taak tot opbouw van dat éne lichaam en ieder heeft binnen de kerk zijn eigen specifieke roeping. Zo kunnen we in de brief aan de Efeziërs lezen: "Christus, Hij heeft gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars…tot opbouw van het lichaam van Christus". Op het moment dat ik deze korte voorstelling opschrijf sta ik voor het inpakken om begin december in Maasbracht uit te pakken. Ik wens ons allen toe dat wij allen dan de vruchten kunnen plukken van wat er "uit de doos" komt en dat wij met zijn allen een plezierige en vruchtbare tijd tegemoet gaan want, zoals ik het altijd zeg: de Kerk dat zijn wij allen.
J. Boon